Grovfôr Drøvtyggere

Follow us:

Email: post@ofotlab.no

Høy og Gras NIR:

Høy, Høyensilasje tørr, Fersk helgrøde, Fersk mais, Gress

 

For ku, sau, geit

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF, INDF
 • Totalt Sukker
 • Fett
 • Stivelse (for mais og helgrøde)
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, Tyggeindeks, Fyllverdi
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Pris: 511 kr + mva

Silo og Ensilasje NIR:

Høyensilasje fuktig, Silo, Ensilasje, Helgrøde, Mais

 

For ku, sau, geit

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF, INDF
 • Totalt Sukker
 • Fett
 • Stivelse (for mais og helgrøde)
 • Ammoniakk-N, melkesyre, eddiksyre, propansyre, smørsyre, isosmørsyre, pH
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, Tyggeindeks, Fyllverdi
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Pris: 614 kr + mva

Kjemisk pakke :

Høy, Høyensilasje, Silo, Ensilasje, Helsæd, Mais, Gress

 

For ku, sau, geit

Kjemisk analyse av:

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF, INDF
 • Totalt Sukker eller
 • stivelse (for helgrøde, mais)
 • Fett
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • Øvrige parameter som Silo og Ensilasje NIR
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Pris: 1120 kr + mva

KJEMISK GJÆRINGSPRODUKT:

Melkesyre, eddiksyre, propansyre,

smørsyre, isosmørsyre, pH, protein

ammoniakk

 

For alle typer silo/ensilasje

Pris: +563 kr + mva

KJEMISK MINERALER:

Høy, Høyensilasje, Silo, Ensilasje, Helsæd, Mais, Gress

 

For alle dyreslag

Mineraler / sporstoff:

P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn

Pris: +348 kr + mva

+Selen

Pris: +235 kr + mva

Pris: +348 kr + mva

 

+Klor Pris: +102 kr + mva

+Kobolt Pris: +102 kr + mva

+Krom Pris: +102 kr + mva

P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, Mo, Mn, S

Copyright @ All Rights Reserved

Bank