Mineraler

Follow us:

Email: post@ofotlab.no

OfotLab

ANALYSE AV GROVFÔR / HØY

Normalområde for mineraler i planter:


Nitrogen (N):

20-40 g pr kg tørrstoff tilsvarer

125-250 g råprotein pr kg tørrstoff

 

Fosfor (P):

3-5 g pr kg tørrstoff

2,2-3,5 g pr kg tørrstoff (Tine rådgivning)


Kalium (K):

20-35 g pr kg tørrstoff

15-35 g pr kg tørrstoff (Tine rådgivning)

 

Svovel (S):

mer enn 2g pr kg tørrstoff

 

Magnesium (Mg):

1,5-5 g pr kg tørrstoff

1,2-2,2 g pr kg tørrstoff (Tine rådgivning) 


Kalsium (Ca):

6-12 g pr kg tørrstoff

3-5 g pr kg tørrstoff (Tine rådgivning) 


Bor (B):

6-12 mg pr kg tørrstoff

 

Klor (Cl):

0,050-0,2 g pr kg tørrstoff

 

Kobolt (Co):

mer enn 0,1 mg pr kg tørrstoff

 

Kopper (Cu):

5-15 mg pr kg tørrstoff

 

Jern (Fe):

50-250mg pr kg tørrstoff

 

Mangan (Mn):

20-200 mg pr kg tørrstoff

 

Molybden (Mo):

0,15-0,5 mg pr kg tørrstoff

 

Natrium (Na):

Minst 0,15g pr kg tørrstoff

0,05-1,5 g pr kg tørrstoff (Tine rådgivning)

 

Sink (Zn):

20-150 mg pr kg tørrstoff


Kilde: Årsrapport Forsøksringane i Møre og Romsdal 1993, samt notat fra Tine Rådgivning.


Anbefalte verdier er for tiden under revurdering av NLR.


Også balansen mellom de forskjellige mineraler har betydning. Det finnes egne dataprogram som brukes til å vurdere denne balansen.


Ønsker du skreddersydd rådgivning om mineraler og gjødsling, ta kontakt med Norsk Landbruksrådgivning.

Copyright @ All Rights Reserved

Bank