Kvalitet

God fôrplanlegging krever riktige grovfôranalyser. 

 

Slik sikrer vi riktig svar på grovfôranalysen:

 

Representativ prøve:

For det første er det viktig med en representativ prøve. Dette sikrer vi med å blande den prøven vi har mottatt og ta ut ca 100 gram silofôr og veie dette. Prøven settes i tørkeskap i ett døgn og når vi tar den ut veies den på nytt. Ut fra disse to vektene beregner vi tørrstoffprosenten.

 

Denne tørka prøven kvernes opp til pulver og blandes deretter godt. Vi tar da ut en delprøve av dette og analyserer dette med vår NIR-maskin. Resten av pulveret lagres ut sesongen.

 

NIR-Scanningen og de datasett vi benytter

Vi benytter NIR-scanning på tørr prøve. Dette er den etablerte og anbefalte metode. For ca 25-30 år siden ble det introdusert en metode der en scannet prøvene uten å tørke og male disse først. Denne metoden ble derimot lagt bort av de fleste grovfôrlaboratoriene siden resultatene hadde store feil.

 

Nå mange år etterpå, har metoden dukket opp igjen. Men denne gangen gjerne brukt på håndholdte NIR-apparat. Men laboratoriemaskiner finnes også. Men disse nye NIR-apparatene fungerer i prinsippet på samme måte som før, så feilene er like stor.

 

Fordelen med våt NIR-analyse er at den er mindre arbeidskrevende og dermed billigere. Dette virket interessant så vi gjennomførte i 2016/2017 en stor test på våte kalibreringer. Vi analyserte alle prøvene vi mottok både med både våte og tørre kalibreringer disse årene og vurderte resultatene. Konklusjonen ble at analysesvarene var svært unøyaktige og vi bestemte oss forkaste denne teknikken. Den var rett og slett for dårlig på absolutt alle parametre. 

 

Sammendrag av vår sammenligning av tørr NIR (som vi benytter) og våt NIR:

 

Vi har i 2023 gjennomført nye tester på forskjellige våte kalibreringer og resultatene understøtter våre tidligere konklusjoner. Grunnen til våt kalibrering kommer så dårlig ut er at vannet i prøven gjør det umulig å lese av NIR-refleksjon på en stor del av frekvensspektret.

 

Hvor sikre svar gir våre «tørre» kalibreringer?

For å gjøre en NIR-analyse må vi ha en NIR-kalibrering. Denne kan vi kjøpe eller lage selv. Å lage den selv er omfattende og dyrt. Men vi har gjort det. Man lager en kalibrering med å analysere mange fôrprøver kjemisk og mate tallene og NIR-spektra (også tall) inn i et program som «lærer» hvor på hvilke frekvenser de forskjellige næringstoffene gir utslag på. For å lage en god kalibrering må en ha mange forskjellige prøver som ligner på de prøver som skal analyseres i ettertid. Våre kalibreringer består av over 2000 prøver som vi har analysert for OMD, aske, råprotein, NDF, INDF, løselig protein, fett og sukker. For pH, melkesyre, eddiksyre, smørsyre, ammoniakk, nitrat, klor og mineraler har vi over 1000 prøver i databanken vår. Ca 80% av prøvene er norske og resten er stort sett svenske. Vi gjennomfører løpende testing så vi vet at våre kalibreringer er robuste og svært gode. Men vi fyller likevel på med flere prøver hvert år i kalibreringen. Når det gjelder kalibreringer for mais har vi færre prøver i kalibreringen. Svært mange prøver i kalibreringen er svenske prøver.

 

Andre kontrolltiltak:

Vi lagrer vi de rå prøvene minst en uke etter analysering for eventuell kontroll. Hvis kunden ønsker å sjekke hva som står på prøveposen eller ved annen tvil kan vi analysere prøven på nytt. De tørka og malte prøvene lagrer vi ut sesongen. De kan da eventuelt analyseres kjemisk for mineraler eller andre parametre.