Tips for rådgivere

Husk å merke prøveposen


For å sikre at ikke prøver blir forvekslet er det viktig at prøveposen er merket. Det er ikke så nøye hva som står, men at det som står der er "unikt". At det står "1" eller "2" hjelper, men er for lite informasjon.

Mange prøver ankommer uten noen merking i det hele tatt. Vi opplever noen ganger at feil følgeskjema ligger sammen med feil prøve. For å klare å løse slike forbyttinger er det viktig at prøvene er tilstrekkelig merket.

Svarsending / Returpakke hva er raskest?


Posten legger stadig om sin måte å frakte, sortere på . Det ser ut til at svarsending og Returpakke normalt tar like lang tid.
Da er det mindre arbeidssomt for rådgiveren å bruke svarkonvolutt. Legg gjerne to prøver i hver konvolutt for å spare porto.Forskjell mellom fullformix og mix?


Hvis prøven består av en blanding av gras og eventuelt halm alene kan denne kjøres med NIR og vi kaller den ikke for fullformix.


Inneholder mixen lite av andre ingredienser som brød, korn, kraftfôr, potet, rotvekster elller lignende kan den også analyseres med NIR.


Hvis mixen inneholder ganske mye av spesielle ingdredienser som brød, korn, kraftfôr, potet, rotvekster, myse eller andre biprodukter er det sikrest med kjemisk analyse.

Gir kjemisk pakke sikrere resultat enn NIR-analyse?


Hvis prøven er normal grassilo eller høy er normalt en NIR-analyse mer nøyaktig enn kjemisk. Dette fordi alle kjemiske analyser har en målefeil (samme prøve som blir analysert kjemisk to ganger får litt forskjellig verdi). 


Er prøven noe atypisk kan en kjemisk pakke være mer nøyaktig. Eksempelvis hvis det er mye urter i blandingen eller høstet veldig tidlig. Luta halm må analyseres kjemisk.Trenger jeg å fylle inn alle ting på skjema?


Hvis du vet vi allerede har registrert kunden i kunderegistret vårt er det ikke nødvendig å fylle ut alt.


Minimum er fullstendig navn pluss organisasjonsnummer eller produsentnummer. 


Hvis prøven er vanlig av surfor av gras/kløver trengs det ikke å skrive noe NorFor-kode. Vårt system finner riktig kode.


Kryss av for "ku" hvis det er det du ønsker.Mugg og gjærsopp


Denne analysen er litt krevende fordi litt mugg og gjærsopp kan bli til mye mugg og gjærsopp i løpet av postgangen. Spesielt hvis fôret har en tørrstoff på 50-75%. Da er det en fordel å vakumere prøven eller tørke den forsiktig opp til høy før den sendes.Helgrøde eller ikke


Vi definerer grønnfôr som helgrøde når kornene blir å bli modne (deigmodning). Prøven vil da inneholde stivelse (i kornet) og blir analysert for det.


Tidlig i utviklingsstadiet (før kornet er modent) definerer vi det som gras og blir analysert som gras (uten stivelse).

Mikromineraler tar tid


Denne analysen trenger spesielt utstyr som vi ikke har på vår lab. Derfor sender vi disse prøvene til ekstern lab. Dette laboratoriet har i det siste hatt lang analysetid og det kan ta en måned før vi har disse resultatet.


Hvis du kan nøye deg med 10 mineraler gjør vi dette selv en gang pr uke.

Sporeanalyser


Grovfôr kan inneholde flere forskjellige sporer.


Vi rapporterer derfor bare sporer som kan gi utslag i melk på anaerobe sporer.

Hvordan pakkes svarkonvolutten


Legg følgeskjema sammen med prøveposen.

Det trengs ikke ekstra pose for følgeskjema

Ikke klips/teip fast følgeseddelen til posen.

Det må være samsvar mellom prøvemerking og beskrivelse på følgeskjema.


Flere prøveposer kan ligge i samme svarsendingskonvolutt.