Jordprøver

PAKKE 1:

 • pH

 • P-AL

 • K-AL
 • Mg-AL
 • Ca-AL
 • Na-AL
 • Glødetap
 • leirinnhold
 • moldinnhold
 • jordart
 • volumvekt
 • Resultatfil til Skifteplan

Pris: 250 kr + mva

+ 200 kr + mva  i startavgift. Belastes en gang pr oppdrag.

PAKKE 2:

 • Samme parametre som Pakke 1

 • Syreløselig Kalium K-HNO3

Pris: 299 kr + mva

+ 200 kr + mva  i startavgift. Belastes en gang pr oppdrag.