Nitrat

Nitrater og drøvtyggere

Nitrat er en viktig forløper for planteprotein. På bestemte tidspunkter, ved spesielle klimaforhold kan innholdet av nitrat bli for høyt. Forhold som påvirker nitratnivået er nitrogengjødsling, tørke, lav lysintensitet og lave dagstemperaturer.
Vekster som er spesielt utsatt forhøyde nitratverdier er hos oss helgrøde av mais, helgrøde og ugress. Men kan også forekomme i gras. Ensileringsprosessen kan imidlertid redusere nitratkonsentrasjonen med opptil 50%.

Nitrat g/kg ts

Kommentar

< 4.1

Sikkert å fore

4.1 –6.1

Sikker for ikke drektige dyr. Begrens til opptil 50% av rasjonen. Dyr kan miste apetitten, gradvis redusere melkeproduksjon eller abort i noen tilfeller.

6.1 – 8.2

Begrens bruken til 50% av rasjonen. Samme symptomer som ovenfor, noen kan dø.

8.2 – 14.3

Begrens til 35%-40% av totalrasjon (i kg tørrstoff). MÅ IKKE BRUKES PÅ DREKTIGE DYR.

14.3 – 16.4

vBegrens til 25% av totalrasjon (i kg tørrstoff). MÅ IKKE BRUKES PÅ DREKTIGE DYR.

> 16.4

GIFTIG - DØDELIG

Symptomer på forhøyet nitratnivå:


Generell svakhet

Redusert tilvekst

Diaré

Fråding fra munnen

Hyppig urinering

Svimlete adferd

Begrenset apetitt

Fråding fra munnen

Hyperventilering og høy puls

Abort

Blå farge på tunge, spener, slimhinner

Som nevnt ovenfor. Den beste strategien er å begrense opptaket av Nitrat. Ved høye verdier i rasjonen, kontakt veterinær og fôrplanlegger for å sette opp en ny forplan. 

Nitrater og hester

Hester er mer tolerante for nitrat. Rasjonen bør ligge under 15g/kg tørrstoff.