Grovfôr Hest

Høy og Gras NIR:

Høy, Høyensilasje, Gress


For hest

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Fiber (NDF, Råtrevler)
 • Enkelt Sukker (ESC)
 • Totalt Sukker (WSC)
 • Fordøyelig Protein
 • Klorid
 • Energi (FEh, UFC, OE)
 • Både norske og svenske energiberegninger
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift
 • Resultatfil for PChorse

Pris: 537 kr + mva

Høy og Gras NIR+:

Høy, Høyensilasje, Gress


For hest

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Fiber (NDF, Råtrevler)
 • Enkelt Sukker (ESC)
 • Totalt Sukker (WSC)
 • Fordøyelig Protein
 • Klorid
 • P, K, Mg, Ca, S
 • Energi (FEh, UFC, OE)
 • Både norske og svenske energiberegninger
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift
 • Resultatfil for PChorse

Pris: 646 kr + mva

KJEMISK MINERALER:

Høy, Høyensilasje, Silo, Ensilasje, Gress


For alle dyreslag

Mineraler / sporstoff:

P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn

Pris: +360 kr + mva

ANDRE KJEMISKE ANALYSER:

Stivelse i Høy, Høyensilasje, Silo, Ensilasje, Gress

Pris: +527 kr + mva

Kjemisk analyse av ESC og WSC i høy/gras/ensilasje, halm, annet:

Pris: +631 kr + mva

Preparering av prøve hvis det ikke er tatt NIR-analyse:

Pris: +250 kr + mva

Mugg og gjærsopp:

Pris: +399 kr + mva

For flere typer mineral-analyser og gjæringskvalitet; se drøvtyggere