Fermenteringsprodukter

OfotLab

ANALYSE AV GROVFÔR / HØY / JORD

Vurdering av gjæringskvaliteten:


Enkel vurdering av innholdet av gjæringsprodukter i vellykket silo (ca 25% ts):


pH: mindre enn 4,2

Ammoniakk-N: mindre enn 81g/kg N

Melkesyre: 40-80g/kg ts

Eddiksyre: 12-30g/kg ts

Propionsyre/propansyre: mindre enn 2 g/kg ts

Smørsyre og Iso-smørsyre mindre enn 4g/kg ts

Total syrer under 100g/kg ts.


Merk at enkelte ensileringsmidler gir utslag i syreinnholdet:

Ensileringsmidler bastert på melkesyrebakterier gir høyere verdi av melkesyre

Ensileringsmidler med innhold av propionsyre gir høyere verdi av dette


Ammoniakk-N:

God gjæring: <81g/kg ts

Brukbar gjæring: 81-120 g/kg ts

Dårlig: 120-180 g/kg ts

Mislykket: >180g/kg ts


NIR-Analyse av gjæringsproduktene:


Hvis det bare blir utført NIR-analyse av gjæringsproduktene bør en være klar over følgende:


Prøven blir tørket (fjerne vannet) og malt før den blir analysert.


Gjæringsproduktene er lett fordampelig og vil for en stor del også fordampe.


Det en da måler er restene av gjæringsproduktene.

Disse resultatene er derfor mer usikre enn kjemisk analyse.

Dette fordi tørkeprosessen avhenger følgende faktorer:

Tørketid

Tørrstoff på prøven ved start av tørking

Prøvens grovhet ,struktur og oppklumping

Mengde prøvemateriale som tørkes

Gjennomsnittlig tørrstoffprosent på de andre prøvene

i tørkeskapet

Antall prøver i tørkeskapet

Prøvens pH (lav tørrstoff gir som regel lav pH)


Gjæringsproduktene fordamper ved følgende temperaturer:

Ammoniakk:  -33°C

Smørsyre: +163,5°C

Isosmørsyre: +155°C

Maursyre: +100,8°C

Melkesyre: +122°C

Eddiksyre: +118,1°C

Propansyre: +141°C


Innholdet av Ammoniakk-N:

Det er to hovedretninger i metoder hvis en skal analysere Ammoniakk-N kjemisk.


1. Den ene er å analysere hvor mye ammoniakk som finnes som rest i prøven etter den er tørket å malt. Deretter multipisere innholdet med 1,67. (NorFor)


2. Den andre metoden er å analysere hvor mye ammoniakk som finnes i prøven før den er tørket.


Metode 2 er den klart mest nøyaktige og den metoden vi benytter. Vi bygger våre NIR-kalibreringer på denne metoden.

Rapporten som følger resultatet av kjemisk analyse av gjæringsprodukter ser slik ut

Tallet VFA Score er et sammendrag av summen av alle gjæringsprodukter og forholdet mellom dem. VFA Score = 10 er max og perfekt gjæra surfôr. Over 8 er meget bra