Grovfôr Drøvtyggere

Silo, Høy og Gras NIR:

Høyensilasje fuktig, Silo, Høy, Gras Ensilasje, Helgrøde, Mais, Frøhøy

 

For ku, sau, geit

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF, 
 • Invitro INDF
 • Totalt Sukker
 • Fett
 • Stivelse (for mais og helgrøde)
 • Ammoniakk-N, melkesyre, eddiksyre, propansyre, smørsyre, pH
 • Klorid
 • Nitrat
 • Jordinnblanding
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, Tyggeindeks, Fyllverdi
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Pris: 646 kr + mva

Fullfôrmix (TRM) NIR:

Måler grunnverdier for blanding av Silo, gras, halm, kraftfôr mm

 

For ku, sau, geit

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF, 
 • Invitro INDF
 • Totalt Sukker
 • Fett
 • Stivelse
 • Ammoniakk-N, melkesyre, eddiksyre, propansyre, smørsyre, pH
 • Jordinnblanding
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • PBV, AAT, Tyggeindeks, Fyllverdi
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Skulle prøven være utypisk slik at den krever kjemisk analyse, gjøres dette uten ekstra kostnad.

Pris: 646 kr + mva

HYGENISKE ANALYSER:


Analyse av mugg- og gjærsopp

Pris: 399kr+mva


Analyse av sporer:

Smørsyresporer

Pris: 590kr+mva

Smørsyresporer+Bacillussporer

Pris: 740kr+mva

Kjemisk pakke :

Brukes på halm, fôrraps, korn, kornavrens og andre alternative fôrkilder

 

For ku, sau, geit

Kjemisk analyse av:

 • Tørrstoff (60°C-24t)
 • Aske
 • Protein
 • Løselig protein
 • Fiber NDF,  INDF
 • Totalt Sukker
 • Stivelse (ved behov)
 • Fett
 • Jordinnblanding
 • Energi (FEm, NEL, OE, OMD)
 • Øvrige parameter som Silo og Ensilasje NIR
 • Overføres OptiFôr
 • Ingen administrasjonsavgift
 • Ingen kutteavgift

Pris: 1890 kr + mva

KJEMISK FERMENTERINGSPRODUKT:

Melkesyre, eddiksyre, propansyre,

smørsyre, isosmørsyre, pH, protein

ammoniakk


For alle typer silo/ensilasje

Pris: +790 kr + mva

KJEMISK MINERALER:

Høy, Høyensilasje, Silo, Ensilasje, Helsæd, Mais, Gress


For alle dyreslag

Mineraler / sporstoff (grunnpakke):

P, K, Mg, Ca, Na, Cu, Zn, Fe, S, Mn

+Se, Jod, Co, Bor

Mo (kun sammen med mineralpakke)

Pris: +360 kr + mva

Pris: +325kr + mva


+Klor         Pris: +110 kr + mva

+Nitrat          Pris:+110 kr + mva

Preparering av prøve hvis det ikke er tatt NIR-analyse: 

Pris: +250 kr + mva