Mineraler

OfotLab

ANALYSE AV GROVFÔR / HØY / JORD

Analyse av mineraler i grovfôr

Feil innhold av mineraler kan resultere i mineralmangel hos dyrene. Mineralmangel kan gi sykdom, forverre fruktbarheten og gi andre mer diffuse plager.


I tillegg vil det være en god tilbakemelding om gjødslinga har vært optimal eller ikke. Hentes potensialet ut i jorda, eller er det underskudd eller overskudd av enkelte mineraler?



Vi har gjort det enklere å tolke mineralanalysene. For hvert mineral står ønskede verdier (ikke gjennomsnitt) for de forskjellige mineralene. Da kan du sammenligne disse med dine resultat og raskt finne ut om det er noe en må se nærmere på.


I Sverige blir derfor 80% av prøvene tatt med mineralanalyse, mens i Norge er det ca 10%.

I tillegg blir Klorid analysert med NIR. Da kan en også få Kation-Anion-Balansen beregnet. (Feil balanse kan gi melkefeber)