Sukkerinnhold hest

Synes du sukkerinnholdet er høyt i våre analyser?


Hvilke referansemetoder som benyttes varierer mellom laboratoriene. Vi kan analysere for to forskjellige sukkertyper:


- Vannløselige karbohydrater (WSC) inneholder både enkelt (vanlig) sukker og fruktaner (fruktsukker). Dette kalles også Totalt Sukker.

- Alkoholløselige karbohydrater (ESC). Disse inneholder enkelt (vanlig) sukker og ubetydelig del av fruktanene (fruktsukker). Dette kan sammenlignes med vanlig strøsukker.


WSC gir alltid høyere verdier enn ESC. Så å sammenligne de to resultatene direkte gir ingen mening. Men stort sett følger de hverandre. Altså høy WSC gir som regel høy ESC. Lav WSC gir lav ESC.


HESTER:

Vanlig sukker (enkelt sukker) blir fordøyd effektivt i fordøyelsen. Det kan bestemmes ved å analysere for alkoholløselige karbohydrater (ESC).

Store inntak av enkelt sukker imidlertid ikke å anbefale da dette kan gi problemer for hesten. Det kan gi problemer med overvekt, forfangenhet mm. Verdier bør derfor ligge under 8% pr kg ts eller 80g/kg ts.


Fruktanene kan være problematisk for hestene å fordøye.

For å anslå fruktaninnholdet må prøven analyseres både for WSC og ESC.

Differansen er fruktan-nivået.


Hesten kan ikke kan fordøye fruktaner enzymatisk i tynntarmen, men blir fordøyd mikrobielt i blindtarm og tykktarm. Dette fører til økt produksjon av flyktige fettsyrer og melkesyre. Økt konsentrasjon av melkesyre i tarmen gir et surt tarminnhold og forstyrrer balansen mellom de ulike typene av tarmmikrober. Høyt inntak av fruktaner kan derfor føre til alvorlige sykdomstilstander som kolikk og forfangenhet.


Etter våre erfaringer vil høye sukkerverdier oppstå når graset har stått lenge før høsting og blitt utsatt for mange soltimer. I tillegg øker verdiene med svak eller ingen Nitrogen-gjødsling. Hvilken type gras det er, har mindre betydning. Det er våre erfaringer.


Våte rundballer (under 25% tørrstoff) har ofte lite innhold av WSC og ESC siden sukkeret er brukt opp i gjæringsprosessen.

Inneholder halm sukker?


Vi får noen spørsmål om dette.

Vi har foretatt en kjemisk analyse av bygghalm.

Det viste følgende verdier:

- 45g WSC pr kg tørrstoff

- 43g ESC pr kg tørrstoff


Den viser at det er 4,5% totalt sukker (inklusive fruktaner).

Innholdet av enkelt sukker lå på 4,3%.

Fruktanene utgjør WSC-ESC=0,2%. Altå omtrent ingen fruktaner.Men hva med frøhøy?

Vi har analysert en slik prøve for sukker.

Det viste følgende resultater:

-230g WSC pr kg tørrstoff

-103g ESC pr kg tørrtoff.


Altslå hele 23% totalt sukker og 10,3% enkelt sukker.

Fruktan-nivået er også høyt=23-10,3=12,7%.


Hvorfor så stor forskjell på halm av høy og halm av korn?

Kornet er ettårig og kanaliserer sitt "overskudd" for kommende generasjoner over i kornet. Der lagres energien som bl.a. stivelse.


For gras som er flerårig blir energien lagret ned i røttene etterhvert som vekstsesongen nærmer seg slutten og graset er ferdigvokst. Denne lagres som en stor del fruktaner.


Hvilke analyser kan vi tilby:

Vi tilbyr som standard i vår NIR-analyse for gras, høy og ensilage

-ESC (alkohol-løselige karbohydrater)

-WSC (vann-løselige karbohydrater)

I tillegg kan prøvene analyseres kjemisk for stivelse hvis det er ønskelig


For halm prøvene analyseres kjemisk for å finne sukkerinnholdet.

-ESC (alkohol-løselige karbohydrater)

og/eller

-WSC (vann-løselige karbohydrater)